ROZDĚLENÍ TICHÝCH VÍN

Tiché víno je pojem, kterým se označuje kategorie vín, ve kterých nejsou bublinky, nebo která nejsou fortifikovaná (portská vína).

blog-16


ZEMSKÉ VÍNO
- Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

Zemské víno splňuje následující požadavky: je vyrobeno výhradně z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti z odrůd povolených v některém ze členských států EU nebo z odrůd, které sice nejsou zapsány ve Státní odrůdové knize, ale je z nich povoleno vyrábět zemská vína (např. Damascenka, Modrý Janek, Ryzlink buketový). Cukernatost hroznů při sklizni musí být min. 14 °NM (stupňů normalizovaného moštoměru). Značí se názvy „moravské zemské víno“ nebo „české zemské víno“ a dále mohou být označeny ročníkem a odrůdou/odrůdami. Touto kategorií někdy označují vinaři i vína, která jsou vyrobena z hroznů, jež sice splňovaly podmínky pro výrobu vín jakostních, ale např. kvůli malé velikosti šarže se rozhodli je k zatřídění do kategorie jakostního vína nepředložit.

JAKOSTNÍ VÍNO - Víno s chráněným označením původu (CHOP)

Na výrobu mohou být použity výhradně tuzemské hrozny odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize nebo hrozny odrůd povolených v některém ze členských států EU, pocházející z vinic vhodných pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Víno se musí vyrobit ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit nejvyšší povolenou hodnotu – 14 tun/hektar. Cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 °NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI).

Lze jej opatřit dovětkem:

 • ODRŮDOVÉ – vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd vhodných pro výrobu jakostních vín;
 • ZNÁMKOVÉ – vyrobené ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo smísením jakostních vín.

blog-18 

JAKOSTNÍ VÍNO S PŘÍVLASTKEM - Víno s přívlastkem

Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a původ hroznů, jejich cukernatost, hmotnost, popř. odrůda nebo směs odrůd musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno s přívlastkem lze označit dovětkem známkové.

Druhy přívlastků jakostního vína s přívlastkem:

 • KABINETNÍ VÍNO: Kategorie vín vyrobených z moštů, které dosáhly nejméně 19 °NM.

 • POZDNÍ SBĚR: Vína, u nichž byla sklizeň hroznů při cukernatosti nejméně 21 °NM.

 • VÝBĚR Z HROZNŮ: Vína vyrobená z hroznů, které vyzrály na nejméně 24 °NM.

 • VÝBĚR Z BOBULÍ: Vína vyrobená z hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici a mošt z nich získaný dosáhl alespoň 27 °NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká vína.

 • LEDOVÉ VÍNO: Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě nejvýše –7 °C. Získaný mošt musí vykazovat cukernatost alespoň 27 °NM. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstává část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů a při lisování se získá koncentrovaný mošt. Ledová vína bývají velmi extraktivní a sladká. Dají se vyrobit jen v některých ročnících.

 • SLÁMOVÉ VÍNO: Vína, která vznikla z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců na slámě či rákosu nebo zavěšených v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody a koncentruje se obsah extraktivních látek. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 °NM. Lisování může proběhnout už i po 2 měsících, pokud mošt dosáhne cukernatosti 32 °NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní a sladká.

 • VÝBĚR Z CIBÉB: Vína vyrobená z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti min. 32 °NM. Takto vyzrálé bobule se díky extrémně dlouhé době zrání většinou mění na hrozinky – cibéby. Bývají to vína velmi extraktivní, sladká.

°NM = NORMALIZOVANÝ MOŠTOMĚR = STUPEŇ CUKERNATOSTI
Cukernatost moštu je jedním z ukazatelů jeho kvality. Udává se ve stupních cukernatosti a nejčastěji se určuje v odměrném válci speciálním hustoměrem. Rozeznáváme několik stupnic, u nás je používán °NM (normalizovaný moštoměr) – udává počet kg cukru ve 100 l moštu.

 

VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE - VOC, V.O.C.

Vína VOC se vyrábí z odrůd typických pro určitý region. Vína musí mít charakter daného regionu a odpovídat pravidlům VOC. O přidělení známky VOC rozhoduje sdružení vinařů, jehož musí být producent členem. Prvním apelačním systémem u nás je od roku 2009 V.O.C. Znojmo, který je následován víny V.O.C. Mikulov, V.O.C. Modré hory, V.O.C. Pálava a V.O.C. Blatnice. Více o vínech originální certifikace na www.vinarstvivoc.cz


ROZDĚLENÍ TICHÝCH VÍN PODLE OBSAHU ZBYTKOVÉHO CUKRU:

 • SUCHÁ: Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, jenž smí dosahovat: (1) max. 4 g zbytkového cukru na litr nebo (2) max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně.

 • POLOSUCHÁ: Jako polosuché víno lze označit víno, které obsahuje: (1) max. 12 g zbytkového cukru na litr nebo (2) max. 18 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 10 gramů nebo méně.

 • POLOSLADKÁ: Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr.

 • SLADKÁ: Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.